วัดแดงธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี 

          วัดแดงธรรมชาติ สำหรับประวัติวัดแดงธรรมชาติจังหวัดนนทบุรีนั้นเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน   โดยว่ากันว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างวัดแดงธรรมชาติแห่งนี้นั้นอยู่ในช่วงประมาณ ปีพ.ศ. 2400 

  สำหรับสิ่งที่สร้างความโดดเด่นให้กับวัดแดงธรรมชาติกลายเป็นมาเป็นวัดที่ผู้คนรู้จักกันอย่างแพร่หลาย   นั่นก็คือพระปางนาคปรกที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  และถูกนำมาประดิษฐ์ฐานเอาไว้บริเวณด้านฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยซึ่งถ้าหากว่าใครที่นั่งเรือผ่านไปผ่านมาบริเวณดังกล่าวนั้นก็จะต้องเห็นองค์พระปางนาคปรกองค์ใหญ่สวยเด่นเป็นสง่า

          อย่างไรก็ตามในสมัยแรกเริ่มเดิมทีหลังจากที่มีการก่อสร้างวัดแห่งนี้แล้วเสร็จชาวบ้านได้มีการตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดแดง

  สำหรับสาเหตุที่เรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดดังนั้นได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าในสมัยยุคที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ๆนั้นชาวบ้านได้มีการนำวัวมาเลี้ยงภายในพื้นที่บริเวณวัดซึ่งวัวส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาเลี้ยงมีลักษณะตัวสีแดง 

           ดังนั้นในยุคสมัยแรกเริ่มเดิมทีวัดแห่งนี้จึงถูกชาวบ้านเรียกว่าวัดบัวแดงนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปคำเรียกขานก็ถูกย่อให้สั้นลงจากวัดวัวแดงก็เหลือเป็นเพียงแค่วัดแดงเท่านั้น  นอกจากนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านได้มีการเปลี่ยนชื่อจากวัดวัวแดงมาเป็นวัดแดงเพียงอย่างเดียว

ก็พอว่ามีวัดที่อยู่ไม่ไกลจากวัดแห่งนี้มากนักก็ใช้ชื่อวัดวัวแดงเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดและจำสับสนจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดแห่งนี้เหลือเพียงแค่วัดแดงเพียงอย่างเดียวนั่นเอง          

           อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าวัดวัวแดง  ที่ชื่อตรงกับวัดแดงแห่งนี้ก็มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้แตกต่างออกไปชาวบ้านจึงมีการเรียกขานกันว่าวัดแดงประชาราษฎร์ส่วนวัดแดงแห่งนี้นั้นก็มีการเรียกชื่อใหม่เป็นวัดแดงธรรมชาติแต่ไม่ได้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าใครเป็นผู้คิดค้นหรือเริ่มต้นในการนำคำว่าธรรมชาติมาต่อขังคำว่าแดงจนกลายเป็นวัดแดงธรรมชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

         อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ชื่อวัดนั้นมีความคล้ายคลึงมากกันเกินไปดังนั้นทางเจ้าอาวาสจึงได้เห็นดีเห็นงามที่จะมีการเรียกวัดแดงแห่งนี้ว่าวัดแดงธรรมชาติและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในใกล้กลับวัดแดงแห่งนี้จึงเรียกวัดแดงธรรมชาติและมีการติดประกาศป้ายหน้าวัดว่าชื่อวัดแดงธรรมชาตินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 

สนับสนุนโดย.  ufabet

Continue Reading

วัดนิเวศน์ธรรมะประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     วัดนิเวศน์ธรรมะประวัติ  สำหรับใครที่ชื่นชอบชมความสวยงามของโบราณสถานศิลปะการก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นงดงามลงตัว  แนะนำว่าให้เดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะที่จังหวัดแห่งนี้นั้นมีโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่สวยงามแปลกตามากมายหลายแห่งเลยทีเดียวด้วย

         ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติการซึ่งที่นี่นั้นก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของศิลปะการก่อสร้างที่มีความสวยงามด้วยวัดแห่งนี้มีการนำศิลปะสถาปัตยกรรมของทางฝั่งตะวันตกมาผสมผสานกับทางฝั่งไทยทำให้เกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามไม่เหมือนใคร

และไม่ซ้ำใครสำหรับสถานที่แห่งนี้นั้นในช่วงที่มีการก่อสร้างนั้นว่ากันว่ามีการลอกเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของตัวอาคารและสถาปัตยกรรมให้เหมือนกับโบสถ์ของคริสต์ซึ่งใช้เป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ชาวต่างชาตินิยมสร้างโบสถ์วิหารกันนั่นเอง 

        สำหรับความโดดเด่นของวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติแห่งนี้นั้นก็คือการสร้างวัดแห่งนี้ไว้บริเวณเกาะกลางน้ำซึ่งถ้าหากใครต้องการที่จะไปชมความสวยงามของวัดแห่งนี้จะต้องมีการนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำ

เพื่อไปที่เกาะกลางน้ำถึงจะสามารถชื่นชมความสวยงามของวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติได้โดยการนั่งกระเช้าข้ามไปยังฝั่งเกาะกลางน้ำนั้นจะเป็นบริการจากทางวัดให้กับบรรดาคนที่อยากจะไปทำบุญหรือไปชมความสวยงามของวัด

ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอย่างไรก็ตามในการข้ามกระเช้าลอยฟ้าแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีคนนั่งประมาณ 6-8 คนถึงจะสามารถปล่อยให้กระเช้าลอยไปยังอีกฝั่งนึงได้ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาในการรอในการข้ามไปยังเกาะกลางน้ำประมาณ 10 นาที

          สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดนิเวศน์ธรรมะประวัตินั้นว่ากันว่าวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น  ufabet    มานั้นก็เพื่อที่จะสร้างสำหรับเอาไว้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลหรือแม้การถือศีลภาวนานั่งสมาธิกรรมฐานโดยผู้ที่มีสั่งให้มีการก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นั่นเองเนื่องจากว่าพระองค์นั้นชื่นชอบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเป็นอย่างมากดังนั้นวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติแห่งนี้จึงมีลักษณะของการก่อสร้างผสมผสานระหว่างตะวันตกและของไทยนั้นเอง 

          ปัจจุบันวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติแห่งนี้นั้นนอกจากจะเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความสวยงามของสิ่งก่อสร้างในสมัยอดีตแล้วที่นี่ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวหลายคนอย่างมาชมความสวยงามและอยากมาย้อนรอยในอดีตว่าในสมัยอดีตนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นั้นพระองค์ได้มีการสร้างอะไรไว้บ้างภายในวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติแห่งนี้อย่างเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เป็นพระองค์ที่ทรงนำมาปลูกเอาไว้บริเวณที่หน้าอุโบสถนั่นเอง

Continue Reading

ศิลปินที่มีชื่อว่า Frida

Frida Kahlo ศิลปินคนนี้นั้นเป็นศิลปินผู้หญิงและโดยส่วนใหญ่เธอนั้นจะถูกเรียกว่าคุณแม่เสมอ เธอนั้นเป็นศิลปินหญิงที่เป็นชาวเม็กซิกัน โดยในช่วงปี 1907 นั้นเป็นช่วงแรกๆที่เริ่มต้นศตวรรษที่20 ซึ่งแนวศิลปะนั้นก็เริ่มออกไปในแนวโมเดิร์นแล้ว Frida Kahlo เกิดมาในครอบครัวที่ฐานะปานกลางและเขานั้นมีพี่น้องทั้งหมด4คน 2 คนแรกนั้นตายไปก่อนหน้านี้แล้วทำให้เหลือเพียงเธอกับน้องสาวเท่านั้น

ที่มีอายุต่างกันแค่ 11 เดือนเท่านั้นและสิ่งที่เธอนั้นได้ถ่ายทอดเรื่องราวลงบนผลงานศิลปะของเขาก็คือเรื่องราวจากชีวิตในช่วงวัยเด็กของเธอนั่นเอง โดยเมื่อตอนที่เธอยังเด็กนั้นด้วยความที่แม่นั้นจำเป็นต้องให้นมลูกทั้งสองแต่ต้องเลือกให้นเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้นและคนที่ไม่ถูกเลือกนั้นก็คือ Frida นั่นเอง ทำให้เธอนั้นรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและได้แสดงออกตามจินตนาการของเธอและเป็นภาพวาดที่มีลักษณะเป็นรูปเธอที่กำลังดูดนมพี่เลี้ยงอยู่นั่นเอง

ครอบครัวของเธอนั้นมีพ่อเป็นช่างภาพมันในเรื่องของความงามและการจัดองค์ประกอบต่างๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่เธอได้รับจากพ่อมาเยอะมาก หลังจากท่พ่อเธอเสียชีวิตไปแล้วเธอก้ได้สร้างสรรค์รูปวาดเป็นรูปวาดของพ่อเธอและแต่ละภ่พนั้นเป็นภาพที่เธอนั้นสร้างสรรค์ได้อย่างสวยงามและมีการบรรยายใต้ภาพเกี่ยวกับพ่อไว้อย่างมากมายด้วย

ซึ่งเธอนั้นมักจะสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่เธอนั้นเจอมาอยู่เสมอ ไม่เพียงรูปพ่อของเธอเท่านั้นที่เธอได้สร้างสรรค์ไว้อย่างสวยงามแม้แต่ภาพของเธอเองเธอนั้นก็ได้สร้างสรรค์ออกมาอย่างสวยงามมากเลยทีเดียว โดยภาพนี้นั้นมีชื่อว่า Self Portrait in a Velvet Dress เป็นภาพวาดที่เป็นตัวเธอและสวมด้วยชุดกำมะหยี่สีแดงสดและเอามือมาทาบระหว่าอกซ้าย ก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามอย่างมากและเธอนั้นได้วาดภาพนี้เพื่อมอบให้กับแฟนที่เธอกำลังคบยู่ตอนนั้น

ชีวิตของเธอนั้นดำเนินไปด้วยสิ่งที่ไม่คาดฝันเสมอในครั้งหนึ่งเธอนั้นได้เคยป่วยเป็นโรคปอลิโอและรักษาจนกลับมาเป็นปกติได้ในที่สุดและเมื่อชีวิตดำเนินต่อมาเธอนั้นก็ได้ประสบอุบัติเหตุอีกครั้งเป็นอุบัติเหตทางรถยนต์ในครั้งนั้นถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงอย่างมากและไม่น่าเชื่อว่าเธอนั้นจะสามารถรอดมาจากเหตุการร์ครั้งนั้นได้

จากการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เธอจึงได้สร้างสรรค์และวาดภาพเกี่ยวกับการรักษาในตอนที่เธอนั้นเกิดอุบบัติเหตุด้วย ซึ่งเป็นภาพวาดที่มีชื่อว่า The Broken Columm ซึ่งถือว่าเป็นภาพวาดที่มีการนำมาดัดแปลงและสร้างสรรค์ต่อยอดมากมายจากภาพนี้ด้วย บอกได้เลยว่าชีวิตในเส้นทางของการเป็นศิลปินของเธอนั้นมีความพีคมากๆ

และเต็มแด้วยสิ่งที่ไม่คาดฝันแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันเหล่านี้เกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เธอนั้นสามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นความสวยงามด้วยการวาดภาพในแบบศิลปะได้นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย    ufabet

Continue Reading

การพัฒนาศิลปะโดยใช้สีของโรมัน 

พัฒนาศิลปะโดยใช้สีของโรมัน 

พัฒนาศิลปะโดยใช้สีของโรมัน  การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในงานศิลปะต่างๆมีการพัฒนาและงานสถานีก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ศิลปะคือการถ่ายทอดอารมณ์หรือสุนทรียภาพต่างๆ แต่สมัยทุกคนต่างก็มีการเรียนรู้ซึ่งวัสดุธรรมชาตินี้ได้มีบทบาทอย่างมากที่จะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆของงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบในการทำศิลปะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าอิทธิพลของงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะศิลปินต่างๆ หรือเทศกาลต่างๆได้มีการเรียนรู้ผลิตสิ่งต่างๆมากมายมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อย่างที่รู้กันว่างานศิลปะต่างๆได้ถูกถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง การเป็นอยู่ หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของสงครามในศาลก็ถูกจดบันทึกผ่านงานศิลปะมากมาย นี่สิทำให้แต่ละยุคแต่ละสมัย มีงานศิลปะที่แตกต่างกันออกไปมีเนื้อเรื่องเรื่องราวต่างๆ

หรือว่าความสนใจของผู้คนต่างๆที่มีสิ่งต่างๆซ่อนเอาไว้ โดยเฉพาะในยุคโรมันซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่เลื่องลือมากมายไม่ว่าจะเป็นวิหาร พระราชวังต่างๆ คฤหาสน์ เพราะชาวโรมันนี้ล้วนนิยมพิมพ์ภาพต่างๆลงบนวิหารมากมาย 

การผลิตงานศิลปะมากมายแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานภาพเขียนโมเสกหรืองานฝาผนังโมเสดก็มีจำนวนมาก ชาวโรมันโบราณที่มีส่วนผสมในการใช้เทียนไขในการทำงาน ซึ่งเวลาทำงานจะต้องใช้ความรวดเร็วและความประณีตที่ค่อนข้างเยอะจำเป็นจะต้องให้ไขมีความร้อนตลอดเวลาเพื่อการจดบันทึก โมเสสจะถูกทำด้วยหินอ่อนและสีต่างๆ

ถูกจัดเรียงระวังประดับในภาพอย่างสวยงาม นี่จึงเป็นยุคประมาณที่การใช้สีในการทำงานต่างๆมีการใช้วัสดุธรรมชาติเข้ามาทำงาน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆแปลว่าความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการค้า การทำธุรกิจต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นกีฬาการแข่งขันต่างๆ ก็ถูกจดบันทึกผ่านงานศิลปะมากมาย เทพนิยายวรรณกรรมหรือแม้แต่เป็นประวัติศาสตร์

ทุกอย่างแตกต่างเหล่านี้ถูกจะทำเพื่อเน้นความสวยงามและสุนทรียภาพแห่งงานศิลปะ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ชาวโรมันในยุคต่างๆให้ความสนใจในการพัฒนางานต่างเหล่านี้ ให้ถ่ายทอดความรู้สึกให้ได้มากที่สุด ผลงานศิลปะต่างๆจะถูกจัดเก็บอย่างดีและถูกนำมาจัดแสดงอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามอย่างที่รู้กันว่าการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของงานศิลปะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้มีการเข้าถึงที่ง่ายมากขึ้นหรือเหมาะสมต่อสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม ผู้คนต่างๆมีการเรียนรู้ในการใช้งานศิลปะเพื่อพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิต เอาการเสพงานศิลปะนี้นอกจากจะทำให้เกิดสุนทรียภาพในการรับชมแล้ว ยังเกิดเป็นไอเดียในการทำงานต่างๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะต่างๆได้มากยิ่งขึ้นจึงทำให้ งานของยุคโรมันโบราณได้เป็นอีกหนึ่งยุคที่มีความสำคัญเกี่ยวกับทางด้านศิลปะที่ค่อนข้างมาก ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำมาปรับใช้ในรูปแบบในการใช้ชีวิตต่างๆโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   ufabet

Continue Reading

ประวัติเรื่องผีตายโหง

ประวัติเรื่องผีตายโหง

ประวัติเรื่องผีตายโหง

ผีตายโหงเป็นตำนานหรือเรื่องเล่าไม่อาจพิสูจน์ได้ แต่การตายโหงนั้นคือผู้ที่เสียชีวิตตายโดยกะทันหันไม่ได้เจ็บป่วยตาย อย่างเช่นการโดนรถชน การโดนยิง หรือจมน้ำตายและผูกคอตาย อุบัติเหตุต่างๆที่ผู้ตายและญาติไม่ทันตั้งตัว ว่ากันว่าวิญาณจะเฮี้ยน เพราะดวงวิญญาณยังคงคิดแต่เรื่องราวความหลัง มีทั้งรักและเกลียดชัง และจะปรากฏกายให้เห็นแบบดื้อๆทำให้ผู้พบเจอเป็นต้องตกใจ และสลบกันไปเป็นรายๆไป

ความเฮี้ยนของผีตายโหง

บางรายที่เสียชีวิตอาจยังไม่ได้สั่งเสียอารัยไว้วิญาณก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้น และบางรายอาจจะถูกยิงจากคู่อริ ก็อาจจะกับไปหลอกหลอนฝ่ายตรงข้ามได้เช่นกัน อย่างเห็นในข่าวหลายๆคดีที่มีการถูกจับกุมได้ก็มาจากการที่ผู้ตายโดนฆ่าตาย แล้ววิญญาณไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะจับผู้ต้องหาได้ อย่างคดีของแท็กซี่ที่ถูกลวงไปฆ่าทีจังฉะเชิงเทรา อำเภอ พนมสารคราม ที่ได้มาเข้าฝันภรรยาว่าตนนั้นโดนฆ่าตาย และภรรยาได้มาออกรายการคนอวดผี และริวจิตสัมผัสต้องและภรรยาต้องเดินทางไปสถานที่ ที่ผีมาบอกว่าศพของเขาอยู่ตรงไหน เมื่อถึงเวลาจะไปพิสูจน์ต้องพาเจ้าหน้าที่ไปด้วยและเมื่อมาถึงสถานที่เกิดเหตุก็ได้พบศพจริงๆ

และก็ได้อัญเชิญดวงวิญาณกลับมาบ้าน และอีกเรื่องหนึ่ง มีแฟนอยู่คู่หนึ่งผู้ชายจะเจ้าชูมากและผู้หญิงก็ตามใจแฟนทุกอย่างแฟนอยากได้รถมอเตอร์ไซด์ผู้หญิงก็ไปซื้อมาให้ แต่ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเรื่องฝ่ายชายนอกใจประจำมาวันหนึ่งฝ่ายหญิงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ฝ่ายชายก็ยังไม่เลิกนิสัยเจ้าชู้เสียที และเมื่อฝ่ายชายมีแฟนคนใหม่และได้นำมาซ้อนรถเป็นต้องคว่ำทุกรายไป

และได้มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ตกลงเป็นแฟนฝ่ายชายและได้พากันซ้อนรถไปทานอาหาร พอได้ขึ้นรถไปเท่านั้นเพื่อนของฝ่ายหญิงได้เห็นหญิงที่เป็นแฟนเก่าที่ตายไปแล้วนั่งซ้อนท้ายรถไปด้วยและได้พยายามเรียกเพื่อนแต่ไม่ทัน รถไปเกิดอุบัติเหตุตรงที่แฟนเก่าของชายผู้นั้นเสียชีวิต แต่โชคดีที่หญิงคนใหม่ไม่ถึงตาย และได้ทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและได้มีเพื่อนผู้เห็นเหตุการณ์ไปนอนเฝ้า อยู่ก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆและกลิ่นน้ำอบได้มีเสียงผู้หญิงมาร้องไห้ข้างๆ

จนทั้งสองต้องขึ้นไปนอนคลุมโปรงอยู่บนเตียงด้วยกัน และได้มีเหมือนคนมาเดินวนรอบเตียงแต่ทั้งสองไม่กล้าเปิดไปดู พอเช้ามามีพยาบาลมาบอกว่า เมื่อคืนมีเพื่อนผู้หญิงมาเยี่ยมน้อง แต่มาดึกมากแล้วพึ่งกลับไปตอนใกล้เช้านี่เอง ทั้งสองได้แต่มองหน้ากัน

เรื่องวิญญาณไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าเจอวิญญาณอาฆาตก็คงจะไม่ดี เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเอาเปรียบใครและหมั่นทำความดีไว้ดีกว่า

 

สนับสนุนโดย  ufabet

Continue Reading