ตำนานความเชื่อของพญานาค

ตำนานความเชื่อของพญานาค สำหรับพญานาคที่มีชื่อว่าเอราปถโดยนาคตระกูลนี้จะมีสีเขียวและการเกิดของนาคตระกูลนี้ก็คือเกิดอัณฑะได้เกิดจากฟองไข่นั่นเองโดยในความเชื่อนาคตระกูลนี้คนไทยมีความเชื่อว่าน่าจะอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลลึกลงไปจากพื้นดินหนึ่งโยชหรือประมาณ16กิโลกเมตรนั่นเอง

ซึ่งในบางตำนานก็ได้เชื่อว่าได้อาศัยอยู่ในถ้ำลึกลงไปใต้ดินประมาณ50โยชหรือประมาณ800กิโลเมตรเรื่องราวในการพบเห็นพญานาคที่ถูกเล่าคาดกันมาอย่างมากมายก็มักจะพบเห็นพญานาคในตระกูลนี้แหละเพราะว่าเป็นโอกาศที่พญานาคพบเห็นมากที่สุดแล้ว

นอกจากนี้นาคตระกูลต่อมานั่นก็คือตระกูลฉัพพยาปุตตะพญานาคในตระกูลนี้จะมีสีสันสวยงามก็คือเป็นสีรุ้งนั่นเองการเกิดของนาคในตระกูลนี้จะเกิดแบบชลาพุชะนั่นก็คือการเกิดจากครรภ์ของมารดานั่นเองโดยถิ่นที่อยู่อาศัยของนาคตระกูลนี้มันค่อนข้างที่จะลึกลับมากๆเลย

โดยบางคนก็ได้บอกว่าได้อาศัยอยู่ใต้บาดาลหรือบางตำนานก็อาจจะบอกว่าได้อาศัยอยู่ในถ้ำหรือในป่าหรือแม้กระทั่งบนภูเขานั่นเองและนาคตนนี้ก็จะมีโอกาศที่จะพบน้อยอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าถิ่นที่ได้อยู่อาศัยที่ไม่แน่ชัดนั่นเอง

สำหรับนาคตนนี้เป็นตระกูลกัณหาโคตมะนาคตนนี้จะมีสีดำและการเกิดของนาคตระกูลนี้ก็คือเกิดแบบสังเสทชะหมายความว่าเกิดขึ้นมาจากเหงื่อใคลและสิ่งหมักหมมโดยนาคตระกูลนี้เป็นนาคที่สามารถจะพบเห็นได้ยากมากที่สุดเนื่องจากว่านาคในตระกูลนี้ส่วนใหญ่แล้วจะนอนหลับเป็นเวลานานคือจะนอนหลับเป็นเวลานับพันปี

เพราะฉะนั้นแล้วตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในครั้งที่พรพุทธเจ้าได้ลอยถาดข้าวมธุปายาสเพื่อเสี่ยงทายว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้ก็ขอให้ถาดได้ลอยถวนน้ำไปแต่ถ้าหากว่าไม่สำเร็จตามความประสงค์ก็ขอให้ถาดนี้ลอยตามน้ำไปและพญานาคตระกูลกัณหาโคตมะนี้เองที่เราเชื่อว่าเป็นนาคที่รอรับถาดข้าวมธุปายาสมาจากพระพุทธเจ้านั่นเอง

ซึ่งหนึ่งในนาคที่เรารู้จักในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพญานาคมุจลินท์นั่นเองโดยพญานาคมุจลินท์นี้เองเป็นผู้ประทับปกป้ององค์พระพุทธเจ้าในพระสูตรระบุว่าไม่นานหลังจากพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้เกิดฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงประกอบกับได้มีลมหนาวพัดต่อเนื่องอีกด้วย

เนื่องจากนี้พญานาคมุจลินท์จึงได้คดรอบตัวของพระพุทธเจ้าและได้ใช้เศียรทั้ง7ของพญานาคคุมพระเศียรของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้พระพุทธองค์ต้องเปียกฝนนั่นเองหลังจากที่ฝนหยุดแล้วพญานาคมุจลินท์จึงได้คลายคดออกและก็แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามประทับเข้าเฝ้าอยู่ต่อหน้าองค์พระพุทธเจ้านั่นเอง

 

สนับสนุนโดย    สมัคร Gclub

Continue Reading