วัดนิเวศน์ธรรมะประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     วัดนิเวศน์ธรรมะประวัติ  สำหรับใครที่ชื่นชอบชมความสวยงามของโบราณสถานศิลปะการก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นงดงามลงตัว  แนะนำว่าให้เดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะที่จังหวัดแห่งนี้นั้นมีโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่สวยงามแปลกตามากมายหลายแห่งเลยทีเดียวด้วย

         ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติการซึ่งที่นี่นั้นก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของศิลปะการก่อสร้างที่มีความสวยงามด้วยวัดแห่งนี้มีการนำศิลปะสถาปัตยกรรมของทางฝั่งตะวันตกมาผสมผสานกับทางฝั่งไทยทำให้เกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามไม่เหมือนใคร

และไม่ซ้ำใครสำหรับสถานที่แห่งนี้นั้นในช่วงที่มีการก่อสร้างนั้นว่ากันว่ามีการลอกเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของตัวอาคารและสถาปัตยกรรมให้เหมือนกับโบสถ์ของคริสต์ซึ่งใช้เป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ชาวต่างชาตินิยมสร้างโบสถ์วิหารกันนั่นเอง 

        สำหรับความโดดเด่นของวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติแห่งนี้นั้นก็คือการสร้างวัดแห่งนี้ไว้บริเวณเกาะกลางน้ำซึ่งถ้าหากใครต้องการที่จะไปชมความสวยงามของวัดแห่งนี้จะต้องมีการนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำ

เพื่อไปที่เกาะกลางน้ำถึงจะสามารถชื่นชมความสวยงามของวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติได้โดยการนั่งกระเช้าข้ามไปยังฝั่งเกาะกลางน้ำนั้นจะเป็นบริการจากทางวัดให้กับบรรดาคนที่อยากจะไปทำบุญหรือไปชมความสวยงามของวัด

ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอย่างไรก็ตามในการข้ามกระเช้าลอยฟ้าแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีคนนั่งประมาณ 6-8 คนถึงจะสามารถปล่อยให้กระเช้าลอยไปยังอีกฝั่งนึงได้ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาในการรอในการข้ามไปยังเกาะกลางน้ำประมาณ 10 นาที

          สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดนิเวศน์ธรรมะประวัตินั้นว่ากันว่าวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น  ufabet    มานั้นก็เพื่อที่จะสร้างสำหรับเอาไว้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลหรือแม้การถือศีลภาวนานั่งสมาธิกรรมฐานโดยผู้ที่มีสั่งให้มีการก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นั่นเองเนื่องจากว่าพระองค์นั้นชื่นชอบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเป็นอย่างมากดังนั้นวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติแห่งนี้จึงมีลักษณะของการก่อสร้างผสมผสานระหว่างตะวันตกและของไทยนั้นเอง 

          ปัจจุบันวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติแห่งนี้นั้นนอกจากจะเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความสวยงามของสิ่งก่อสร้างในสมัยอดีตแล้วที่นี่ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวหลายคนอย่างมาชมความสวยงามและอยากมาย้อนรอยในอดีตว่าในสมัยอดีตนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นั้นพระองค์ได้มีการสร้างอะไรไว้บ้างภายในวัดนิเวศน์ธรรมะประวัติแห่งนี้อย่างเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เป็นพระองค์ที่ทรงนำมาปลูกเอาไว้บริเวณที่หน้าอุโบสถนั่นเอง

Continue Reading