ประวัติศาสตร์ของกลุ่มเมโสโปเตเมีย 

เมโสโปเตเมีย 

เมโสโปเตเมีย  เมืองต่างๆหรืออาณาจักรต่างๆมีความต้องการในการพัฒนางานศิลปะของตัวเองเพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนั้นหรือว่ารสนิยมของชนชาติต่างๆ ผู้คนแต่ละยุคสมัยมีการพัฒนาลักษณะงานที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะในส่วนของน่าจะดีกว่าที่เกี่ยวเนื่องกับงานเมโสโปเตเมีย ที่ส่วนใหญ่เป็นการจดบันทึกเป็นลายอักขระต่างๆโบราณ จารึกเกี่ยวกับกฎหมายหรือพระเจ้าฮัมมูราบี ดินแดนของเมโสโปเตเมีย

ซึ่งมีแม่น้ำไทกริส หรือยูเฟรติส อยู่ทางต้นของเมืองอาร์เมเนีย และไหลลงสู่เปอร์เซีย ซึ่งในยุคปัจจุบันเมโสโปเตเมียได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ยิ่งใหญ่นั่นคือซีเรีย และอิรัก อย่างไรก็ตามงานศิลปะต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมายังคงหลงเหลือถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหลังเพราะว่าผู้คนต่างๆมีความต้องการในการศึกษางานศิลปะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยความเข้าใจต่างๆในยุคนั้น

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนต่างมีความสนใจในงานศิลปะอย่างยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมของผู้คนต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นชนชาติต่างๆความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละเมืองหรือแม้แต่จะเป็นความเชื่อศรัทธาเกี่ยวกับศาสนาก็มีทั้งสิ้น

ผู้คนต่างๆแต่ยุคสมัยก็มีการเข้าถึงงานศิลปะที่แตกต่างกันเพราะหลากหลายชนเผ่าโดยความเชื่อก็จะมีการสร้างงานที่แตกต่างกัน กลุ่มคนเป็นจำนวนมากที่อยู่ในเมโสโปเตเมียมีการสร้างรูปปั้นหรือว่างานประติมากรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น งานแกะสลัก งานประติมากรรมเหมือนคน ซึ่งตลอดจนการแย่งชิงอำนาจกันก็แสดงให้เห็นถึงว่าการพัฒนางานศิลปะจะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการบันทึกเรื่องราวต่างๆก็ถูกจดบันทึกผ่านการศึกษาทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนต่างๆ

มีความต้องการในการศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะ ซึ่งประติมากรรมมีทั้งรูปแบบทั้งชายทั้ง เมโสโปเตเมียได้เป็นอีกหนึ่งยุคที่ขึ้นชื่อมากเกี่ยวกับงานศิลปะซึ่ง งานศิลปะหินปูนอ่อนเนื้อละเอียด เป็นงานประติมากรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการแกะสลักต่างๆอย่างไรก็ตามเป็นการนำดินมาปั่นตากไว้ให้แห้งและนำไปเผาไฟคลังเพื่อทำงานศิลปะ

การสร้างสรรค์งานมีความแตกต่างกันตามความเชื่อถือในยุคสมัยต่างๆอย่างไรก็ตามผู้คนต่างมีความต้องการในการเข้าถึงงานศิลปะของทุกยุคทุกสมัยทั้งสิ้น

ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่มีการนำทองแดง เงิน ทองคำ แล้วโทรหาคนอื่นผสมเป็นสัมฤทธิ์เพื่อความคงทนในการทำงานประติมากรรมทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความเรื่องอำนาจของยุคเมโสโปเตเมียซึ่งแสดงถึงลักษณะประติมากรรมต่างๆที่มีฝีมืออย่างยิ่งและทรงคุณค่าอย่างมากจนมาถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์เป็นหน้าที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมความเชื่อเรื่องราวต่างคนต่างๆนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เสียไปได้เป็นอีกหนึ่งที่เผยแพร่เรื่องราวของผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสงครามความเป็นอยู่ของผู้คนกิจกรรมในการทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาแก่คนรุ่นหลังอย่างยิ่ง 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   วิธีเล่นบาคาร่า ufabet

Continue Reading