ศาสนาและงานศิลปะ 

1 ยุคสมัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือศาสนาคริสต์ ที่ในยุคคริสเตียนมีการพัฒนาเกี่ยวกับงานศิลปะด้านข้างมากผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบงานเป็นการจำแนกรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ รูปแบบงานที่จับต้องได้ ผู้บัญชาการความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆเหล่านี้

เพื่อแสดงอารมณ์แสดงความเป็นเอกภาพหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนางานต่างๆของศิลปินในยุคก่อนหรือยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุคคริสเตียนต้องบอกว่าการพัฒนางานต่างๆมีการพัฒนารูปแบบงานของศิลปะเราจึงได้เห็นงานต่างๆอยู่ในโบสถ์หรือแม้แต่จะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา คล้ายกันกับศาสนาพุทธและประเทศไทยที่มีวัดโบสถ์ต่างๆหรือสถานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในศาสนาก็จะเห็นงานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

หรือแม้แต่จะเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งเพราะศาสนามีความต้องการในการเผยแพร่ให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด งานศิลปะก็คือ 1 สิ่งที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้และผู้คนสามารถตีความไปทำสิ่งต่างๆได้ ต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความกลัวความเชื่อศรัทธาต่างๆที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะประกาศหรือศิลปินต่างๆมีความต้องการในการถ่ายทอด เรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้รับรู้

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการทำงานการพัฒนางานต่างๆจึงมีมากมายหลายรูปแบบอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่รูปแบบงานดังกล่าวมีการพัฒนาลูกค้าเยอะผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้ามาแสดงออกความคิดเห็นหรือไม่เจริญการพัฒนา ปัจจุบัน ที่มีการพัฒนารูปแบบงานอยู่ตลอดเวลาตามวัดโบสถ์ในประเทศไทยก็จะเห็นงานวิจิตรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานภาพประติมากรรม งานปั้น

หรือแม้แต่จะเป็นงานแกะสลัก สิ่งต่างๆเหล่านี้สอดแทรกอยู่ในสถานที่ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิตผู้คนให้ความสนใจในการติดต่อสื่อสารและการพัฒนาการทำงาน อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนหรือยุคนี้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาในงานศิลปะก็มีทิศทางที่ตรงกันออกไป

คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมีความต้องการในการเสพสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อสร้างสุนทรียภาพหรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆ ฐานะศาสนาก็สามารถสร้างความเชื่อกับผู้คนได้จริงตอนนี้จึงทำให้ผู้คนต่างๆหรือศาสนาต่างๆมีความต้องการในการสร้างศิลปะหรือแม้แต่ใช้งานแตกต่างที่บ่งบอกถึงความเชื่อศรัทธาของผู้คนต่างๆ

เพื่อบ่งบอกถึงแนวคิดหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ การพัฒนางานศิลปะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาของผู้คนต่างๆ 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    บาคาร่า บิกินี่

Continue Reading

ศิลปินชื่อดังของโลก

ศิลปินชื่อดังของโลก

ศิลปินชื่อดังของโลก คนที่จะเป็นศิลปินหรือนักสร้างสรรค์ศิลปะได้นั้นจะต้องมีทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะให้มีความโดดเด่นและแต่งต่างจากคนอื่นและเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ โดยผลงานที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับความยอมรับจากคนทั่วไป ทำให้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นจึงเกิดศิลปินที่แตกต่างกันขึ้นมา เพราะศิลปินแต่ละคนนั้นก็ได้มีการสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกและมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเอง

และถือว่าเป็นผู้อัจฉริยะในงานด้านศิลปะที่เปี่ยมล้นด้วยพรสรรค์และพรแสวงสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกนั้นได้ชื่อนชมและเป็นสิ่งที่สร้างความน่าอัศจรรย์ใจใหกับคนทั่วโลก เป็นสิ่งทีคนทั่วโลกนั้นให้การยอมรับและยกย่องมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันด้วย โดยผู้คในยุคปัจจุบันนั้นก็ล้วนต่เฝ้าฝันที่อยากจะชมผลงานชิ้นเอกของพวกเขาเหล่านี้สักครั้งหนึ่ง

Leonardo de Vinci เรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกสำหรับผู้ที่สนใจและมีความรู้ทางด้านศิลปะนั้น จะต้องรู้จักเขาคนนี้อย่างแน่นอน ซึ่งเขานั้นได้โด่งดังและมีการสร้างสรรค์ผลงานในยุคเรนาซองในประเทศอิตาลี เขานั้นได้เจริญเติบโตมาเป็นอย่างดีและได้เล่าเรียนเกี่ยวกับศิลปะมาตั้งแต่เด็กจนเขานั้นอายุ20ปี เขาได้ก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพและเริ่มมีการสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง

และผลงานที่เริ่มฉายแววเด่นของเขาในการเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะนั้นด้วยการสร้างสรรค์ภาพ The Adoration of the magi หลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองมิลานและเขานั้นได้ทำงานอยู่ที่มิลานนานถึง17ปี และเขานั้นก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะที่มีความแปลกและแตกต่างและถือว่าเป็นผลงานชั้นยอดจำนวนมากรวมไปถึงผลงานที่ได้รับความนิยมอย่าง The Last Supper

 

สนับสนุนโดย   บาคาร่า บิกินี่

Continue Reading