ฮ่องเต้ในประวัติศาสตร์จีนคือใคร?

ซึ่งหลังจากขงจื๊อได้ออกเดินทางหาเจ้านายสักคนขงจื๊อก็ได้เสียชีวิตลงและบรรดาลูกศิษย์ก็ได้จดจำคำสอนของขงจื๊อเรื่อยมาจากนั้นขงจื๊อก็ได้เสียชีวิตลงไปไม่กี่ปีสังคมจีนก็ได้เข้าสู่ในยุคใหม่ที่มีชื่อว่า ยุคจ้านกั๋ว หากจะแปลตรงๆก็คือยุคที่พวกนครรัฐต่างๆได้รบกันอย่างโหดร้ายเลยเป็นช่วงระยะเวลาที่วุ่นวายกว่ายุคของชุนชิวซะอีกเจ้าเมืองทุกคนต่างก็อยากจะได้ที่ปรึกษาที่ดีมีลัทธิปรัชญาต่างๆในยุคมีลัทธิปรัญาต่างในยุคนี้เกิดขึ้นมาอีกหลายลัทธิมีนักปรัญาในลัทธิขงจื๊อหลักๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้2คนก็คือ เม่งจื๊อ และ ซุนจื๊อ 

ซึ่งเม่งจื๊อก็เชื่อว่าคนเราเกิดมาก็เป็นคนดีโดยธรรมชาติถ้าผู้ปกครองปกครองโดยเมตตา แล้วประชาชนก็จะเป็นรากฐานของบ้านเมืองบ้านเมืองก็จะอยู่ในกฎระเบียบเอง

ส่วนซุนจื๊อนั้นเขาได้คิดว่าความดีงามของมนุษย์นั้นไม่ได้มีอยู่โดยธรรมชาติเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้อวางกฎระเบียบที่จะสอนให้ประชาชนมีคุณธรรมแม้สองคนนี้จะคิดต่างกันในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่ทั้งเม่งจื๊อและซุนจื๊อก็เน้นความสำคัญของการตั้งกฎระเบียบและการสอนให้ประชาชนทำตามกฎระเบียบ

นอกจากนี้ในยุคจ้านกั๋วลัทธิขงจื๊อก็ยังไม่ถูกใจพวกเจ้านายสักทีแนวคิดที่พวกเจ้านายนิยมมากที่สุดคือแนวคิดที่เรียกว่าลิทธิฝ่าจริงๆแล้วลัทธิฝ่าพัฒนาจากลัทธิขงจื๊อนั่นแหละนักการเมืองลัทธิฝ่าบางคนยั้งเป็นนักเรียนของซุนจื๊อด้วยทั้ลัทธิขงจื๊อและลัทธิฝ่าก็เน้นความสำคัญของการตั้งกฎระเบียบและการทำตามระเบียบในสังคมแต่ที่ต่างกันก็คือ ลัทธิฝ่าเสนอให้ใช้กฎหมายที่เข้มงวดและได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อให้ประชาชนเชื่อฟัง

เนื่องจากนี้ที่นครรัฐแรกที่เอาแนวคิดของลัทธิฝ่ามาใช้จนสำเร็จในตอนนั้นก็คือนครรัฐฉิน เมื่อ221ปีก่อนคริสตกาลต่อมาเจ้าเมืองฉินก็รบชนะอีกหกเมืองตั้งราชวงศ์ฉินขึ้นมาและตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้คนแกในประวัติศาสตร์จีน

ซึ่งก็คือจิ๋นซีฮ่องเต้หรือฉินฉื่อหฺวังตี้ที่เรารู้จักการปกครองด้วยความรุนแรงของจิ๋นซีฮ่องเต้จึงทำให้เขานั้นโดนพวกบัณฑิตลัทธิขงจื๊อวิพากย์วิจารณ์อย่างหนักจึงได้เกิดเหตุการณ์ที่ฮ่องเต้สั่งให้ปราบปรามลัทธิขงจื๊อที่เรียกว่าเผาตำราฝังบัณฑิต

จากนั้นราชวงศ์ฉินอยู่ได้ไม่กี่ปีก็เป็นอันล้มไปเพราะว่ามีการต่อต้านจากสังคมช่วงหลังก็มีราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาแทนลัทธิขงจื๊อก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาเรื่อยๆ

ในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ฮ่องเต้คนที่7ของราชวงศ์ฮั่นได้รับคำแนะนำจากนักคิดที่ชื่อว่า ต่ง จ้งซู โดยต่ง จ้งงซูได้เอาแนวคิดของลัทธิขงจื๊อผสมกับแนวคิดบางส่วนจากลัทธิฝ่าและลัทธิเต๋ากลายเป็นลัทธิขงจื๊อรุ่นใหม่

 

สนับสนุนโดย.  ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

You may also like