การก่อตั้งอาณานิคมของอังกฤษในแผ่นดินอเมริกา

สงครามประกาศเอกราชของเมริกาเกิดขึ้นในช่วงปี คริสต์ศักราช1775-1783 เป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างจักรวรรดิอังกฤษกับพลเมืองที่อาศัยอยู่ในอาณานิคมเก่าทั้ง13แห่งของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือแรกเริ่มเดิมทีอเมริกาเป็นแผ่นดินที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียแดง

ซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ประเทศอังกฤษเริ่มอพยพผู้คนไปสร้างอาณานิคมในอเมริกาเหนือตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่17ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมของอังกฤษเจริญก้าวหน้า เมื่อเข้าไปยึดดินแดนในอเมริกาเหนือพวกนายทุนรายใหญ่ของอังกฤษก็ตั้งบริษัทเพื่อแสวหาผลประโยชน์

อาณานิคมของอังกฤษในแผ่นดินอเมริกา ในดินแดนอาณานิคมโดยได้รับสำปทานสิทธิจากกษัตริย์แห่งอังกฤษเนื่องจากในเวลานั้นแผ่นดินของอเมริกาถือเป็นสมบัติของกษัตริย์อังกฤษนับตั้งแต่ถึงปีคริสต์ศักราช1732 บรรดาผู้สร้างอาณานิคมก็ได้ก่อตั้งอาณานิคมอังกฤษในแผ่นดินอเมริการวมได้13แห่ง

การสร้างอาณานิคมแห่งอังกฤษได้ทวีปอเมริกาเหนือทำให้มีชาวยุโรปหลายเชื้อชาติอพยพหลั่งไหลเข้าสู่แผ่นดินอเมริกาเช่นชาวสก๊อต ชาวไอแลนด์ ชาวฮอลแลนด์ ชาวฝรั่งเศส หรือแม้กระทั่ง เยอรมัน แต่จำนวนผู้อพยพมากที่สุดเห็นจะเป็นอังกฤษที่อยู่ในชนชั้นผู้ใช้แรงงานคือช่างฝีมือและชาวนา

บุคคลเหล่านี้ล้วนประสบปัญหาต่างๆจากความวุ่นวายและสงครามในประเทศอังกฤษจึงคิดมาแสวงหาชีวิตใหม่และเสรีภาพบนแผ่นดินอเมริกาลักษณะการปกครองโดยชนชั้นสูงและนโยบายจากเมืองแม่คือจักรวรรดิอังกฤษก็จะทำให้พวกเขาค่อยๆรู้สึกและคิดขึ้นมาได้ว่า

ซึ่งที่เคยหวังเอาไว้คงจะเป็นไปได้ยากหากยังคงติดอยู่ในระบบที่ชนชั้นแรงงานถูกชนชั้นปกครองกดขี่อยู่เช่นนี้ดังนั้นในใจของใครหลายๆคนจึงเริ่มหาอิสระภาพขึ้นมาหลังสงคราม7ปีระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเสร็จสิ้นลงอังกฤษพบว่าฐานะทางการเงินของประเทศอยู่ในภาวะย่ำแย่

จากการใช้จ่ายมากมายที่หมดไปกับสงครามจึงคิดหาทางเพิ่มรายได้    ufabet   คลังด้วยการจัดเก็บภาษีประชาชนในอาณานิคมในปีคริสต์ศักราช1764ทางจักรวรรดิอังกฤษประกาศให้ใช้ภาษีน้ำตาลในอาณานิคมอเมริกาเหนือต่อมาในเดือนมีนาคมปีคริสต์ศักราช1765 

จักรวรรดิอังกฤษจะประกาศใช้ภาษีอากรสแต้มโดยกำหนดว่าสิ่งพิมพ์ทุกชนิดต้องตอกสแต้มและเพื่อให้การบังคับกฎหมายภาษีอากรสแต้มเป็นไปได้อย่างราบรื่นจักรวรรดิอังกฤษจึงออกกฎหมายตั้งทัพตามมา ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้กองทัพอังกฤษประจำอาณานิคมอเมริกาเหนือและยังมีการคว่ำบาตรสินค้าอังกฤษอีกด้วย

สามารถจัดตั้งทัพและใช้อาคารสาธารณได้ชาวอาณานิคมรู้สึกไม่พอใจเมืองต้นกำหนดตั้งแต่การออกภาษีน้ำตาลดังนั้นเมื่อเก็บภาษีอากรสแต้มออกมาบังคับใช้ก็ทำให้สิ่งที่พวกเขาพยายามเก็บเอาไว้ในใจถึงคราวระเบิดออกมาประชาชนมากมายต่างพากันมาชุมนุมการคัดค้านการออกภาษีที่ขูดรีดกดขี่นี้

You may also like