องค์ประกอบทางด้านศิลปะ

ในบางครั้งเคยสงสัยหรือไม่ว่าศิลปะนั้นคืออะไร และที่เรานั้นมักจะพบเห็นกับผลงานศิลปะทั่วไปแต่เรานั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจในผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นนั้นได้ ซึ่งการทำความเข้าใจผลงานศิลปะนั้นสามารถทำได้และเมื่อเราทำความเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆของผลงานเหล่านี้แล้วก็จะทำให้เรานั้นสามารถมองผลงานศิลปะได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

และเราจะรู้ได้ว่าผลงานศิลปะเหล่านั้นมีความหมายหรือต้องการสื่อสารอะไรออกมาให้เรานั้นได้รับรู้ และสิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปด้วยเพื่อให้เรานั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของผลงานทางด้านศิลปะได้อย่างดีมากขึ้นนั่นเอง

ก่อนอื่นเลยนั้นก็จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าศิลปะนั้นประกอบไปด้วย องค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในหารสร้างสรรค์และทำให้เรานั้นสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงสิ่งที่ศิลปินนั้นต้องการจะสื่ออกมาได้อย่างง่ายดายด้วย สำหรับองค์ประกอบศิลป์นั้นก็จะประกอบไปด้วยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจุด โดยการที่เรานั้นมีการวาดจุดขึ้นมาหนึ่งจุดแล้วต่อกันเป็นหลายจุดนั่นก็คือต้นกำเนิดของการเกิดเส้นนั่นเอง 

สำหรับเส้นนั้นซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ผลงานนั้นมีการเติมเต็มและเกิดเป็นรูปร่างและโครงสร้างต่างๆ สำหรับเส้นนั้นมีอยู่ด้วยกันสองประเภทนั่นก็คือเส้นตรง เส้นที่มีลักษณะตรงสามารถนำไปวาดและสร้างสรรค์เป้นโครงสร้างหรือภาพวาดที่สวยงามได้โดยเส้นนั้นก็จะมีกรแบ่งออกไป

ตามลักษณะต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเส้นที่มีลักษณะแนวดิ่งเส้นในลักษณะนี้นั้นก็จะให้อารมร์มในการนำไปใช้สร้างสรรค์ศิลปะในอารมณ์ที่รู้สึกทั่นงคงและมีความแข็งแรง เส้นตรงในแนวนอนก็จะให้ความรู้สึกเมื่อใช้เส้นตรงแนวนอนในการสร้างสรรค์ในความรู้สึกที่มีความสงบและอีกหนึ่งเส้นก็คือเส้นโค้งโดยเส้นในลักษณะโค้งนั้นจะให้ความรู้สึกเมื่อนำไปใช้ก็คือความรู้สึกความอ่อนไหวและมีความยืดหยุ่น

รูปร่าง ในการสร้างสรรค์ศิลปะนั้นก็จะมีการใช้รูปร่างอยู่สามชนิดเป็นหลักก็คือรูปร่างเลขาคณิต จะเป้นสิ่งที่สำเร็จมาอยู่แล้วเพียงแต่ศิลปินนั้นจะนำสิ่งเหล่านี้มาจัดวางในพื้นที่ใดที่เหมาะสม รูปร่างธะรรมชาติ เป็นสิ่งที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติทำใหงานศิลปะดูมีชีวิตชีวาและมีความน่าสนใจมากขึ้น และต่อมาคือรูปร่างแบบอิสระ การใช้รูปร่างนี้นั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแตกต่างละเป็นการสร้างสรรค์ที่มีการสร้างขึ้นมาตามความคิดจินตนาการของผู้สร้างสรรค์นั่นเอง

รูปทรง เป็นสิ่งที่มีลักษณะเป็นสามมิติสามารถเห็นได้สามด้านตัวอย่างเช่น รูปทรงแท้จริงงานประตูมากรรมประเภทรูปปั้นต่างๆที่สามารถมองได้3ด้านนั่นเองและรูปทรงลวงก็คือการสร้างสรรค์ภาพวาดด้วยการจำลองในลักษณะ3มิติที่มีการสร้างสรรค์ในระนาบเรียบลแต่มีการเล่นลูกเล่นด้วยการเพิ่มแสงและเงาเข้าไปเพื่อให้มีลักษระมีความเป็นามมิติ

 

 

ขอบคุณ  เว็บพนันออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 50  ที่ให้การสนับสนุน

You may also like