วัดแดงธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี 

          วัดแดงธรรมชาติ สำหรับประวัติวัดแดงธรรมชาติจังหวัดนนทบุรีนั้นเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน   โดยว่ากันว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างวัดแดงธรรมชาติแห่งนี้นั้นอยู่ในช่วงประมาณ ปีพ.ศ. 2400 

  สำหรับสิ่งที่สร้างความโดดเด่นให้กับวัดแดงธรรมชาติกลายเป็นมาเป็นวัดที่ผู้คนรู้จักกันอย่างแพร่หลาย   นั่นก็คือพระปางนาคปรกที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  และถูกนำมาประดิษฐ์ฐานเอาไว้บริเวณด้านฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยซึ่งถ้าหากว่าใครที่นั่งเรือผ่านไปผ่านมาบริเวณดังกล่าวนั้นก็จะต้องเห็นองค์พระปางนาคปรกองค์ใหญ่สวยเด่นเป็นสง่า

          อย่างไรก็ตามในสมัยแรกเริ่มเดิมทีหลังจากที่มีการก่อสร้างวัดแห่งนี้แล้วเสร็จชาวบ้านได้มีการตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดแดง

  สำหรับสาเหตุที่เรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดดังนั้นได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าในสมัยยุคที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ๆนั้นชาวบ้านได้มีการนำวัวมาเลี้ยงภายในพื้นที่บริเวณวัดซึ่งวัวส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาเลี้ยงมีลักษณะตัวสีแดง 

           ดังนั้นในยุคสมัยแรกเริ่มเดิมทีวัดแห่งนี้จึงถูกชาวบ้านเรียกว่าวัดบัวแดงนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปคำเรียกขานก็ถูกย่อให้สั้นลงจากวัดวัวแดงก็เหลือเป็นเพียงแค่วัดแดงเท่านั้น  นอกจากนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านได้มีการเปลี่ยนชื่อจากวัดวัวแดงมาเป็นวัดแดงเพียงอย่างเดียว

ก็พอว่ามีวัดที่อยู่ไม่ไกลจากวัดแห่งนี้มากนักก็ใช้ชื่อวัดวัวแดงเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดและจำสับสนจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดแห่งนี้เหลือเพียงแค่วัดแดงเพียงอย่างเดียวนั่นเอง          

           อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าวัดวัวแดง  ที่ชื่อตรงกับวัดแดงแห่งนี้ก็มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้แตกต่างออกไปชาวบ้านจึงมีการเรียกขานกันว่าวัดแดงประชาราษฎร์ส่วนวัดแดงแห่งนี้นั้นก็มีการเรียกชื่อใหม่เป็นวัดแดงธรรมชาติแต่ไม่ได้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าใครเป็นผู้คิดค้นหรือเริ่มต้นในการนำคำว่าธรรมชาติมาต่อขังคำว่าแดงจนกลายเป็นวัดแดงธรรมชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

         อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ชื่อวัดนั้นมีความคล้ายคลึงมากกันเกินไปดังนั้นทางเจ้าอาวาสจึงได้เห็นดีเห็นงามที่จะมีการเรียกวัดแดงแห่งนี้ว่าวัดแดงธรรมชาติและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในใกล้กลับวัดแดงแห่งนี้จึงเรียกวัดแดงธรรมชาติและมีการติดประกาศป้ายหน้าวัดว่าชื่อวัดแดงธรรมชาตินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 

สนับสนุนโดย.  ufabet

You may also like