วัดอนันดา ประเทศเมียนมาร์ 

         สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาไปรู้จักนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดด้านสถาปัตยกรรม  ในประเทศพม่านอกจากนี้ยังมีความงดงามด้านพุทธศิลป์มากอีกด้วยและสถานที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตเมืองพุกามซึ่งที่นี่ถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยสถานที่ที่เรากำลังพูดถึงก็คือวัดอนันดา นั่นเอง 

        สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อทำการดูสถาปัตยกรรมที่งดงาม

วัดอนันดา ประเทศเมียนมาร์  ของแต่ละประเทศนั้นแนะนำว่าที่ประเทศเมียนมาร์นั้นมีสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครโดยที่วัดอนันดาแห่งนี้นั้นจะมีการสร้างเจดีย์เป็นสีขาวและลักษณะของเจดีย์นั้นจะมีการสร้างในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สำคัญจะเห็นได้ว่ามีการสร้างซุ้มประตูเอาไว้ทั้งหมด 4 ด้านโดยประตูทั้ง 4 ด้านนั้นจะมีการเชื่อมต่อไปยังตัววิหารภายในวัดได้อีกด้วย 

          สำหรับสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างวัดอนันดานั้นถ้าหากว่ามองจากที่สูงลงมาจะเห็นได้ว่ารูปแบบของการก่อสร้างนั้นจะเน้นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับไม้กางเขน  นอกจากนี้สิ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความงดงามก็คือพระพุทธรูปยืนซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ใช้ไม้สักในการแกะสลัก

โดยมีการนำไปประดิษฐานเอาไว้ภายในพระวิหาร  และช่างศิลป์ที่เป็นผู้แกะสลักพระพุทธรูปองค์นี้ถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดี  ufabet  โดยลีการคัดสรรช่างศิลป์ชั้นสูงซึ่งเป็นชาวพม่าให้แกะสลักพระพุทธรูปยืนเอาไว้ประดิษฐ์ฐานในพระวิหารซึ่งวางไว้ทั้งหมด 4 ทิศด้วยกัน

          สำหรับพระพุทธรูปที่ถูกนำไปประดิษฐานในพระวิหารทั้ง 4 ทิศนั้นแต่ละองค์จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าของแต่ละชาติภพนั่นเองซึ่งมีการกำหนดเอาไว้ว่าพระพุทธรูปที่ถูกนำประดิษฐานมาไว้ประจำทางทิศตะวันออก นั้นคือพระโกนาคมนพุทธเจ้า 

ส่วนพระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานไว้ทางด้านทิศเหนือก็คือพระกกุสันธพุทธเจ้า   และพระพุทธรูปที่ถูกนำมาประดิษฐานไว้ทางด้าน ตะวันตกก็คือพระโคตมะพุทธเจ้า  และองค์พระพุทธรูปที่ถูกนำมาประดิษฐานไว้ทางด้านทิศใต้ของวิหารนั้นก็คือพระกัสสปพุทธเจ้า 

          นอกจากนี้ภายในวิหารยังมีการตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังของวิหารนั้นจะมีการวาดศิลปะแบบพม่าเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่นับถือในศาสนาพุทธได้เข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามด้านในอีกด้วย 

          สำหรับใครที่สนใจจะไปเยี่ยมชมความสวยงามวัดอนันดาสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยทางวัดจะมีการคิดค่าบริการในการเข้าเยี่ยมชมคนละ 25 ,000 จ๊าด ซึ่งบัตรราคานี้สามารถเข้าเที่ยวได้ภายในระยะเวลาห้าวันติดต่อกัน

You may also like