รัฐประหารของเขมรแดง

รัฐประหารของเขมรแดง ซึ่งหลังจากที่เขมรแดงได้เข้ามายังกัมพูชาแล้วเขาก็ได้เข้ามาจัดจางผู้นำที่ก่อรัฐประหารก่อนหน้านี้ออกไปเลย สมเด็จพระนโรดม สีหนุ เขาก็ได้ขึ้นมาเป็นประมุกอีกรอบดั่งที่กัมพูชาส่วนใหญ่ได้วางและเรื่องราวทั้งหมดก็ดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีแต่เปล่าเลยมันเป็นการเปลี่ยนจากขุมนรกธรรมดาลงไปยังมหาอเวจีเท่านั้นเอง

นอกจากนี้หลังจากที่เขมรแดงภายใต้ของการมาของ นาย พลพรพจน์  ได้เข้ามามีบทบบาทในกัมพูชาเขาก็ไม่ลีรอรีบนำเอาอุดมการคอมมิวนิสต์แบบจีนมาใช้กับกัมพูชาเลยก็คือจะทำให้ทุกคนนี้มีความเท่าเทียมกันหมด สมเด็จพระนโรดม สีหนุ ที่พึ่งได้กลับไปเป็นประมุกใหม่ๆก็ได้ถูกปลดออกในไม่กี่ชั่วยาม

เนื่องจากนี้เขมรแดงก็ได้นำตัวไปกักบริเวณจากนั้นเขมรแดง

ก็ได้ตัดสิ้นใจจะผลิกแผ่นดินให้กลายเป็นดินแดนแห่งคอมมิวนิสต์ที่แท้และพวกเขาก็ไม่ได้ทำแบบประเทศอื่นที่แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเปลี่ยนจากประชาชนปรับตัวกันไม่ทันเลยที ดังนั้นที่เขมรแดงได้เข้ามามีอำนาจเขาก็ได้ยึดทั้งเมืองและได้ถูกลดเกรดความเจริญให้มีระดับความเท่ากันหมดคือคำว่าเมืองใหญ่จะไม่มีในระบบอีกต่อไปและจะมีแค่ชนบทเท่านั้นเองและอะไรต่างๆที่ดูเจริญหน้าเจริญตาไปก็จะถูกีดลีทออกหมดตั้งแต่ตลาดธนาคารโรงพยาบาลโรงงานห้างพรรสินค้าต่างชาติจนกระทั่งถึงรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ถูกนำออกไปเรียบร้อยภายในเวลาไม่นาน

ซึ่งวัดว่าอารามที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นเดียวกัน

ก็ถูกนำออกไปเช่นกันประชาชนทุกคนก็จะต้องมีอาชีพเหมือนกันก็คือจะต้องเป็นชนชั้นแรงงานในตอนนั้นบุคคลที่เป็นผู้ล่ามากมายจะถูกฆ่าให้หมดในวันนั้นเลยไม่วาจะเป้นคุณหมอคุณครูศิลปินวิศวะไม่เว้นแม้กระทั่งนายทหารที่มียศใหย่ๆอีกหลายคนก็ต้องถูกฆ่าเช่นกัน

เพราะฉะนั้นในการศึกษาในตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปในเมื่อสิ่งที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้อย่างเดียวก็คือการปลูกข้าวโดยในการฆ่าบางที่มันก็รามปรามไปถึงคนที่น่าตาเป็นเด็กแบบนี้ก็จะถูกฆ่าได้เหมือนกันหลังจากนั้นชาวบ้านต่างๆที่เหลืออยู่ก็จะถูกจับเตะไล่ไปเป็นชนชั้นกรรมากร

โดยที่ไม่มีโอกาศจะนำเอาอะไรติดตัวไปได้เลยคือในวันนั้นคนที่ได้ถูกจับเตะพวกเขาก็ต้องยื่นทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทอแก้วแหวนแม้กระทั่งของกินที่อยู่ในตู้เย็นให้กับกลุ่มของเขมรแดงหมดเลยก่อนที่จะเดินทางไปยังทุ่งแรงงานหรือที่เขาได้เรียกกันว่านารวม

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  บาคาร่า sa

You may also like