ทำไมจึงเกิด วิกฤต การขาดแคลนอาหารของทั่วโลก 

การขาดแคลนอาหารของทั่วโลก  นับตั้งแต่มีสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่มีการปรับราคาแพงสูงขึ้นสาเหตุก็เพราะว่าทางประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนนั้นนับเป็นประเทศต้นๆที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตวัตถุดิบทางด้านอาหารออกมาขายเป็นวัตถุดิบ

สำหรับการส่งออกไปให้กับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของธัญพืชอย่างเช่นข้าวสาลีข้าวโพดซึ่งข้าวโพดนั้นจะใช้สำหรับในการเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ยังมีน้ำมันดอกทานตะวันเป็นต้น 

          ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อการผลิตข้าวโพดไม่สามารถส่งออกมาขายได้เพราะว่ามีการติดปัญหาด้านสงครามทำให้หลายประเทศที่มีการซื้อข้าวโพดจากประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนเพื่อนำข้าวโพดไปเป็นอาหารให้กับสัตว์หรือนำไปเลี้ยงสัตว์ของตนเอง

นั้นมีปัญหาขาดแคลนนอกจากนี้วัตถุดิบอย่างเช่นข้าวสาลีนั้นก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

          ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสัดส่วนของการขาดแคลนอยู่ในขณะนี้นั้นค่อนข้างสูงมาก

ทางเข้า gclub มือถือ   เพราะว่าข้าวสาลีที่ส่งออกไปขายทั่วโลกอยู่ตอนนี้เป็น 1 ใน 3 ของโลกในขณะที่ข้าวโพดสำหรับเอาไว้เลี้ยงสัตว์นั้นก็คือ 1 ใน 4 ของโลก เพราะฉะนั้นเมื่อประเทศที่มีการผลิตข้าวสาลีและข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ในการส่งออกนั้นไม่สามารถที่จะส่งสินค้าออกมาขายได้ให้กับประเทศอื่นๆก็ส่งผลทำให้ประเทศอื่นๆได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนั่นเอง 

          อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ายังมีอีกหลายประเทศที่สามารถปลูกข้าวสาลีหรือปลูกข้าวโพดได้แต่ปริมาณการปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานของทุกประเทศทั่วโลกนั้นก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของการใช้งานซึ่งปัญหานี้เองที่ทำให้เกิดวิกฤตของการขาดแคลนอาหารทั่วโลกเกิดขึ้น

         อย่างไรก็ตาม  สำหรับปัญหาการขาดแคลนอาหารตอนนี้นับได้ว่ายังไม่ใช่จุดที่เลวร้ายที่สุดเพราะหลายประเทศสามารถที่จะลงทุนผลิตวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้ออกมาขายแข่งกับประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนได้เพียง

แต่ว่าการผลิตในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้ระยะเวลานานอย่างเช่นการปลูกข้าวสาลีนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะมีการปลูกต้นกล้าและต้นกล้าโตขึ้นออกรวงจนสามารถเก็บเกี่ยวข้าวสาลีได้ซึ่งถึงเวลานั้นอาจจะทำให้ไม่มีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ได้และในหลายประเทศจึงไม่ได้มีการลงทุนเยอะมากนักหนามีการลงทุนมากเกินไปแล้วสงครามสิ้นสุดลงสินค้าที่ผลิตออกมาอาจจะขายไม่ได้นั่นเอง 

           ดังนั้นนี่จึงเป็นข้อสรุปได้ว่าเพราะมีการเกิดสงครามเกิดขึ้นทำให้ประเทศที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าหลักบางชนิดนั้นไม่สามารถที่จะส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศได้ส่วนประเทศอื่นๆก็ไม่กล้าลงทุนที่จะผลิตสินค้านั้นออกมาขายในปริมาณที่มากเพราะเกรงว่าจะขาดทุนจึงทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารในทั่วโลกอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้นั่นเอง

You may also like